JM Beauty Center - шаблон joomla Скрипты
Slide background

ZGODOVINA
podjetja

Slide background

naš razvoj je naša
PREDNOST

Slide background

testiramo & preverjamo
za odlično KAKOVOST

Slide background

izobražujemo

O NAS

Ilirija je rasla na temeljih zdravega poslovanja in se razvijala v uspešno podjetje z dolgoletno tradicijo. Vendar sam razvoj v nas ni vzbudil tiste lagodne zaspanosti, ravno nasprotno, še bolj smo odprti za izzive in povečala se je naša sposobnost  prilagoditi se tako lokalnim kot tudi globalnim trgom. Zavedamo se, da lahko samo na ta način zadostimo zahtevam in potrebam naših potrošnikov, ki zase zahtevajo čisto in zdravo okolje, obenem pa si želijo kakovostnih izdelkov. Ilirija je pripravljena zadovoljiti vse te potrebe in želje.

Zahvaljujoč dolgoletnim izkušnjam in vlaganju v sistematično izobraževanje ter razvoj smo usposobljeni proizvesti izdelek od same idejne zasnove in prvih laboratorijskih vzorcev, prek testiranja izdelkov do proizvodnje in polnjenja. V svojih vrstah imamo strokovnjake, ki se posvečajo razvoju različnih vrst polizdelkov in embalaže. Ponosni smo, da edini v Sloveniji uspešno razvijamo in proizvajamo tudi tako zahtevne izdelke, kot so barve za lase.

 

1
1
1

 

Razvoj novega izdelka je dolgotrajen proces, ki zahteva veliko mero znanja, izkušenj, vztrajnosti in natančnosti. Razvojno delo je mešanica strokovnega in kreativnega dela, saj je treba odkriti tisto formulacijo, ki bo na eni strani funkcionalna in učinkovita, na drugi strani pa tudi splošno všečna, kar se tiče vonja, barve in drugih, uporabniku pomembnih lastnosti. Da lahko zagotovimo vsestransko ustreznost izdelka, med razvojem redno izvajamo fizikalno-kemijske analize. Razvoj poteka v laboratoriju, ki je osrednji in najpomembnejši del razvojnih prostorov. Pomemben del laboratorija je tudi manjši, ločen prostor za zelo natančno tehtanje predvsem barvil za barve za lase. V razvojnem oddelku imamo tudi polindustrijski laboratorij, v katerem izvajamo pilotsko proizvodnjo novih izdelkov pred redno proizvodnjo. Po potrditvi ustreznosti simulacije proizvodnje v našem polindustrijskem laboratoriju, sledi še prenos v redno proizvodnjo, kjer sodelujemo s tehnologi pri pripravi polizdelka in končnega izdelka. Ob zaključku razvojne faze za vsak kozmetični izdelek izdelamo dosje v obliki poročila o varnosti kozmetičnega izdelka.

 

1
1
1
 
Varnost in ustreznost izdelka zagotavljamo z redno fizikalno-kemijsko kontrolo različnih parametrov in mikrobiološke neoporečnosti kozmetičnih surovin, embalaže in izdelkov ter proizvodnih poti (reaktorji, cevovodi, polnilne linije). V razvojni fazi med drugim izvajamo mikrobiološke analize z obremenilnimi testi za ugotavljanje ustreznosti konzerviranja izdelkov in učinkovitost izdelkov proti prhljaju. Zahteve za ustrezno ravnanje s polizdelki in izdelki so določene v različnih internih dokumentih, kot so standardi kakovosti, metode in navodila za izvajanje fizikalno-kemijskih ter mikrobioloških analiz, navodila za čiščenje in razkuževanje tehnološke opreme.
Poleg razvoja novih izdelkov pa je potrebno spremljati tudi izdelke, ki so že na trgu. Pogosto so razlog za spremembe nove zahteve zakonodaje, pomembno pa je tudi prilagajanje novim trendom ali željam potrošnikov. Pri svojem delu uporabljamo informacije iz strokovne literature in s strani dobaviteljev surovin, obiskujemo konference, sejme in delavnice pri dobaviteljih surovin, o zakonodajnih spremembah pa se informiramo v Uradnem listu RS in EU ter preko aktivnega sodelovanja v strokovnih združenjih.

 

Eden od stebrov dolgoletne tradicije kakovosti izdelkov Ilirije in posledično, uspešnega delovanja našega podjetja, je pravilo, da vse izdelke, ki jih proizvajamo, temeljito testiramo tako s funkcionalnega kot tudi z vidika mikrobiološke neoporečnosti. Vsa testiranja lasnih izdelkov izvajajo naši visoko usposobljeni frizerji na živih laseh v našem dobro poznanem Subrina Professional Studiu. Ravno tako že v sami fazi razvoja izvajamo testiranja in preverjanja mikrobiološke neoporečnosti vseh kozmetičnih izdelkov v našem lastnem mikrobiološkem laboratoriju.

 

1
1
 
Drug steber uspešnega delovanja Ilirije pa so redna šolanja in svetovanja, ki jih nudimo našim partnerjem in končnim potrošnikom. Na eni strani so to frizerji, ki jih na rednih seminarjih izobražujemo o najnovejših frizerskih tehnikah in uporabi naših produktov, na drugi strani pa osebje trgovcev, ki jih poučujemo o naših produktih, tako da lahko na prodajnem mestu ustrezno svetujejo kupcem.
 
1
2
3
 
 

Pri Iliriji razumemo kakovost poslovanja kot vrednoto in ključno sestavino podjetniške kulture, saj predstavlja temeljni cilj delovanja naše družbe, h kateremu stremimo vsi sodelavci. Zavedamo se, da bomo le z visoko kakovostjo izdelkov in poslovanja ohranili stare in pridobili nove kupce, saj njihovo zadovoljstvo predstavlja našo najvišjo prioriteto.

Kakovost naših izdelkov zagotavljamo z natančnim in odgovornim razvojem izdelkov in rednim spremljanjem teh v kontrolnem laboratoriju. Preverjamo kakovost vseh vhodnih surovin in embalaže, opravljamo medfazne analize in kontrolo polizdelkov ter redne analize referenčnih vzorcev že narejenih izdelkov. V vseh fazah dela preverjamo mikrobiološko neoporečnosti vseh kozmetičnih izdelkov v našem lastnem mikrobiološkem laboratoriju.

 

1
2
3
 
ILIRIJA ISO9001 slovenski
 
 
V letu 1992 smo začeli uvajati sistem vodenja kakovosti v skladu z zahtevami mednarodnih standardov ISO 9000. Zavedamo se, da le s kakovostnim poslovanjem znižamo stroške in ostanemo konkurenčni na domačem in tujih trgih. Certifikat skladnosti sistema kakovosti s standardom ISO 9001
smo s certifikacijsko presojo priznane organizacije BVQI pridobili v juniju leta 1995. Junija leta 2003 smo ob redni kontrolni presoji pridobili certifikat, ki potrjuje, da smo svoj sistem nadgradili z zahtevami novega dopolnjenega standarda ISO 9001:2000, katerega najpomembnejše zahteve so: osredotočenost na odjemalce, procesni pristop in nenehno izboljševanje. Ob redni presoji leta 2010 smo pridobili certifikat skladnosti z ISO 9001:2008. Leta 2019 pa še ISO 9001:2015.
 
 
 
 
 
 
ILIRIJA ISO22716 GMP slovenski
 
 
Z zavezanostjo za izvajanje zahtev dobre proizvodne prakse (GMP) v Iliriji d.d. nadgrajujemo skrb za izdelovanje kakovostnih in varnih izdelkov.
Zato smo v februarju 2013 kot prvo, širše poznano slovensko kozmetično podjetje, pridobili certifikat skladnosti sistema vodenja s standardom ISO 22716:2007, Kozmetika – dobra proizvodna praksa, Smernice za dobro proizvodno prakso. Z nenehnim nadzorom nad izpolnjevanjem zahtev standarda, se vsi zaposleni trudimo za vzdrževanje in stalne izboljšave delovanja sistema dobre proizvodne prakse.
 
 
 
 
 
 
Sistem vodenja kakovosti izpopolnjujemo z načrtovanim razvojem kadrov in rednim izobraževanjem na vseh nivojih. V svojih vrstah imamo mnogo strokovno usposobljenih kadrov, ki so s poznavanjem lastnih proizvodnih kapacitet, potreb na trgu in lastnih znanj, sposobni razviti tehnološko učinkovit in okolju prijazen proizvod po meri uporabnika, tako na področju kozmetike kot tudi čistil, sveč in ostalih izdelkov po željah naročnikov.

Nenehno izboljševanje kakovosti proizvodov in storitev, procesov in sistema kot celote zahteva vedno več sodelovanja in skupinskega dela, zato smo vsi zaposleni zavezani k vzdrževanju in izboljševanju sistema kakovosti. V sami proizvodnji se lahko ponašamo z natančnim vodenjem od same priprave polizdelka do končnega produkta, saj lahko znotraj proizvodnega procesa nadzorujemo vsako fazo posebej.

 

 

Znanje, izkušnje in motivacija zaposlenih so za rast Ilirije vitalnega pomena. Zato skrbno načrtujemo zaposlovanje novih sodelavcev, potek pripravništva in uvajanja v delo ter njihov osebnostni in strokovni razvoj. Hkrati si prizadevamo za ustvarjanje takega delovnega okolja, v katerem delovne zahteve in rezultate združujemo z zadovoljstvom in dobrimi medsebojnimi odnosi.

Trudimo se, da bi se vsi zaposleni počutili kot del celotnega procesa in da bi začutili pripadnost, saj bomo le s skupnimi močmi stabilizirali podjetje in nadaljevali z agresivno rastjo na trgu. Naši zaposleni so ključ do uspeha; so dobri, vendar želijo biti še boljši, saj jim tako rezultati kot tudi ovire predstavljajo nov izziv na poti do uspeha, ki ga želimo doseči kot močna skupina povezanih posameznikov, ki cenijo iste vrednote. Novi trendi narekujejo nova znanja in sposobnosti na vseh organizacijskih ravneh, saj se zavedamo, da so zadovoljni zaposleni največja vrednost vsakega sodobnega podjetja, zato je izobraževanje in vlaganje v zaposlene za nas visoka prioriteta.

 

Ilirija Habitare jus 2015 HQ 2